Home » van fotogroet tot fotowand

Stuur uw bestand(en) via diesgroot@hetnet.nl of www.wetransfer.com en vermeld wat u wilt qua formaat, wel of niet inlijsten en wel of niet opsturen. U kunt evt. een korte tekst toevoegen die ik als los kaartje bijvoeg. Als u het op wilt laten sturen naar uzelf of een ander maak dan eerst het (totaal)bedrag over op NL22 RABO 0331 1548 46 t.n.v. Dies Groot Fotografie o.v.v. FOTOGROET. Zodra het op mijn rekening staat ga ik aan de slag. Vermeld in de email natuurlijk het adres van uzelf en/of ontvanger.