Ruim 23 jaar lang succesvolle hulp aan de allerarmsten

d.m.v. opbrengsten foto-activiteiten en giften.

0% aan de strijkstok, 100% besteding.

Tussenstand op 1 juli 2024 € 3.210,13

NL45 INGB 0007 3697 55 t.n.v. Stichting Fotografie Tegen Armoede

 

Mijn hele leven is alles wat met fotografie te maken mijn grootste passie. Maar mijn tweede grote passie is structurele en zinvolle hulp geven aan medemensen in extreme armoede. Elke dag besef ik mij, dat ik het ongelooflijk goed heb. Want je hebt het niet voor het zeggen waar je geboren wordt en hoe je leven loopt.

Na vele jaren van hulp via de bekende Goede Doelen heb ik in 2001 de Stichting Fotografie Tegen Armoede (Photography Against Poverty Foundation) opgericht om, in samenwerking met betrouwbare mensen, hulp te kunnen bieden aan succesvolle hulpprojecten. Het geld komt uit mijn foto-activiteiten en giften van donateurs, cursisten, foto-vrienden etc.

Momenteel steun ik projecten op het gebied van huisvesting en voedselvoorziening voor de allerarmsten in Oost-Europa, in nauwe samenwerking met de Moeder Teresa Stichting te Ulft.

 

Bent u op zoek naar een Goed Doel waar niets aan de strijkstok blijft hangen

dan ontvang ik graag uw gift.

 

Eindstand 31 december 2023 € 17.132,20

Iedereen die heeft gedoneerd geweldig bedankt!

 

Officiële gegevens van mijn stichting :

STICHTING FOTOGRAFIE TEGEN ARMOEDE

PHOTOGRAPHY AGAINST POVERTY FOUNDATION

Opgericht 25/04/2001 bij notariële akte te Woerden.

IBAN: NL45 INGB 0007 3697 55

Kamer van Koophandel 30173152 te Utrecht.

Telefoon 06-11279644

E-mail: diesgroot@hetnet.nl  

Website: www.diesgroot.nl

 

Wilt u mijn stichting steunen maar ook gebruik kunnen maken van evt. belastingvoordelen d.m.v. ANBI, dan kunt u beter rechtstreeks uw gift overmaken aan de Moeder Teresa Stichting te Ulft, IBAN: NL49 RABO 0363 8535 45 (graag met vermelding 'via Dies Groot')