Reeds 18 jaar lang succesvolle hulp aan de allerarmsten

d.m.v. opbrengsten foto-activiteiten en giften.

0% aan de strijkstok, 100% besteding.


Streefbedrag op 31/12/2019: € 32.000,- voor de bouw van opnieuw 8 huisjes.


Banksaldo op 24 oktober 2019 € 17.687,-

Nog € 14.313,-


NL45 INGB 0007 3697 55 t.n.v. Stichting Fotografie Tegen Armoede


Mijn hele leven is alles wat met fotografie te maken mijn grootste passie.


Maar mijn tweede grote passie is structurele en zinvolle hulp geven aan medemensen in extreme armoede. Elke dag besef ik mij, dat ik het ongelooflijk goed heb. Want je hebt het niet voor het zeggen waar je geboren wordt en hoe je leven loopt, maar ieder mens heeft recht op een humaan bestaan.


Na vele jaren van hulp via de bekende goede doelen heb ik in 2001 de Stichting Fotografie Tegen Armoede opgericht om, in samenwerking met betrouwbare mensen en kleine organisaties, hulp te kunnen bieden aan succesvolle kleinschalige hulpprojecten voor mensen in extreme armoede. Het geld komt uit al mijn foto-activiteiten en giften.


Van 2001 tot 2006 heb ik een onderwijsproject gesteund in Guatemala-City voor vuilnisbelt-kinderen. Van 2006 tot 2012 heb ik een bloementeelt/traumaverwerkings-project gesteund in Srebrenica/Bosnie voor oorlogsweduwen na de genocide. Vanaf 2012 tot op heden steun ik een huizenbouw-project in Roemenië, in samenwerking met de Moeder Teresa Stichting te Ulft.


Financiële resultaten van de afgelopen jaren van mijn stichting:

18-03-2014 € 32.000,- = 8 huisjes

02-03-2015 € 32.000,- = 8 huisjes

26-04-2016 € 32.000,- = 8 huisjes

02-05-2017 € 32.000,- = 8 huisjes

01-01-2018 € 32.000,- = 8 huisjes

31-12-2019: ?


Vanzelfsprekend op eigen privé-kosten, ga ik regelmatig naar het project toe en zie steeds weer verbeteringen in totaal uitzichtloze levens van medemensen in extreme armoede.


Bent u op zoek naar een goed doel waar niets aan de strijkstok blijft hangen, dan ontvang ik graag uw eenmalige of regelmatige gift.


Een eenvoudig maar echt huisje laten bouwen inklusief kleine inventaris kost ± € 12.000,- per stuk, bij een minimum van acht stuks tegelijkertijd. Voor een minimaal symbolisch bedrag van € 32.000,- kan ik de start geven voor de bouw-aanvang van acht van die huisjes. De overige financiering wordt verzorgd door de Moeder Teresa Stichting. Zo halen we gezinnen die niets hebben uit erbarmelijke en mensonterende krotten en geven we hun dé kans om hun leven op te kunnen bouwen.


Ter medefinanciering van de te bouwen sociale woningen, kunnen ze ook symbolisch worden gekocht door u, uw bedrijf of vereniging etc. voor een bedrag van € 4000.-- per huisje. Als het huisje gebouwd is, krijgt het een naam die u zelf mag bedenken. Die naam wordt blijvend op het huisje vermeld. Inmiddels zijn er al vele huisjes verkocht. De symbolische aankoop van zo’n huisje ter verbetering van de leefomstandigheden van een extreem arm gezin is uiteindelijk tastbaar en geeft een goed gevoel.


Een huisje meet 3,5 bij 5,5 meter in twee lagen en worden twee-onder-een-kap gebouwd. Ze worden ingericht met een tafel en stoelen en bedden inclusief beddengoed, een alles-brander om op te koken en voor verwarming in de strenge winters. Verder krijgt elk huisje een basis-stroomaansluiting en wordt er een gemeenschappelijk waterpunt gemaakt. Bij de huisjes worden volkstuintjes aangelegd, opdat de mensen voor een deel in de eigen voeding kunnen voorzien. De sociale woningen blijven eigendom van de stichting zodat ze nooit verkocht kunnen worden en kinderen altijd verzekerd blijven van een onderkomen. De grond waarop de huisjes staan en de aangrenzende tuinen zijn van de desbetreffende gemeenten waarin gebouwd wordt. Deze grond wordt altijd gratis aan de stichting in bruikleen gegeven.


Omdat deze huizenbouw deel uitmaakt van een veel groter hulpprogramma krijgen de gezinnen verder aanvullende hulp van de plaatselijke Roemeense Moeder Teresa Stichting in de vorm van o.a. voedselpakketten, kleding, schoeisel, schoolmateriaal, brandhout, sociale hulp etc.
Roemenië.

Slechts 1500 km. bij ons vandaan.

Krotten van opgestapelde stenen met een stuk plastic als dak eroverheen.

In de zomer +30/40 graden en in de winter -10/20 graden.

Een onderbroek, t-shirt en kapotte broek is je enige kleding, geen geld, geen identiteitsbewijs, geen hulp, niets, niets, niets.

Als u goed naar bovenstaande foto kijkt en werkelijk moeite doet om voor te stellen dat dit uw leven zou zijn, dag-in-dag-uit, dan doet u vannacht geen oog meer dicht.

Kortom, het is proberen te (over)leven in erbarmelijke en uitzichtsloze omstandigheden.


Zodra een gezin in zo’n huisje woont, pas dan kunnen zij ook zeggen dát ze ergens wonen, in een straat met een huisnummer. Ook pas dan kunnen ze ingeschreven worden en ook pas dan komt er ook een identiteitsbewijs in zicht: kortom, ze ‘bestaan als mens’ eindelijk. En ook pas dan is verdere hulp mogelijk, de kinderen kunnen naar school etc. en de uitzichtloze extreme-armoede-spiraal kan doorbroken worden.


Als u wilt meehelpen aan dit succesvolle hulpproject en waar uw financiële hulp voor 100% benut wordt dan ontvang ik graag uw gift. Per korte nieuwsbrief (geen bedelbrief) wordt u twee maal per jaar door mij op de hoogte gehouden van de vorderingen en nieuwe ontwikkelingen. De huisjes worden gebouwd in samenwerking met de Moeder Teresa Stichting te Ulft.


Officiële gegevens van mijn stichting :


STICHTING FOTOGRAFIE TEGEN ARMOEDE

Opgericht 25/04/2001 bij notariële akte te Woerden.

Mijn slogan: Samen leven, samen delen.

IBAN: NL45 INGB 0007 3697 55

Kamer van Koophandel/Chamber of Commerce 30173152 te Utrecht.

Nieuwstraat 25, 3441 EA Woerden.

Telefoon 0348-410385.

E-mail: diesgroot@hetnet.nl  

Website: www.diesgroot.nl


Al mijn inkomsten gaan voor 100% rechtstreeks naar de Moeder Teresa Stichting met ANBI-status. Wilt u mijn stichting steunen maar ook gebruik kunnen maken van evt. belastingvoordelen d.m.v. ANBI, dan kunt u beter rechtstreeks uw gift aan hun overmaken onder vermelding van “Dies Groot”. IBAN: NL49 RABO 0363 8535 45 t.n.v. Moeder Teresa Stichting te Ulft.

 


Speldje te koop met Nederlandse tekst: durf te delen. € 15,00 inklusief verzendkosten

Pin for sale with English text: dare to share. € 15,00 including shipping costs. 


-------------------------


slechts 3 woorden

die de wereld kunnen verbeteren

voor iedereen, door iedereen

durf te delen

want je hebt het niet voor het zeggen

waar je ter wereld komt en hoe je leven loopt

maar iedereen heeft evenveel recht

op een humaan en liefdevol bestaan

tenslotte is de wereld van en voor ons allemaal

dus samen leven, samen delen

elke dag

in welke vorm dan ook

materieel en sociaal

ver weg en dichtbij


een puzzelstukje

dat ben jij in deze wereld

één van die onmisbare puzzelstukjes

die een betere wereld passend maakt

een puzzelstukje

in rood, de kleur van de liefde

omrand met goud, de vriendschap

jij kan aanleggen

maar een ander kan dat ook bij jou

geven, delen en ontvangen

laat zien wat je waard bent

en waar je voor staat

inspireer anderen

zo maken we een cirkel

die de wereld omarmt


----------------------


only 3 words

that can better the world

for everyone, by everyone

dare to share

because you don’t have control

where you’re born and how your life goes

but everyone has equal rights

for a human and loving life

finally the world is of all of us

so live together, share together

every day

in whatever form

material and social

far away and nearby


a piece of a puzzle

you are in this world

one of the indispensible pieces

that makes a better world fit

a piece of a puzzle

in red, the color of love

rimmed with gold, the friendship

you can make fit to someone else

but everyone can also to you

giving, sharing and receiving

show what you’re worth

and what you represent

inspire others

so we make a circle

that embraces the world